Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

Prof. Dr Suat Yıldırım tarafından hazırlanan Kuran-ı Kerim mealini Hayri Küçükdeniz seslendirmiş.  Kuranı Kerim mealini dinleme kolaylığı olması açısından 30 ayrı cüz halinde sunuyoruz.

 1. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 1
 2. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 2
 3. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 3
 4. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 4
 5. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 5
 6. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 6
 7. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 7
 8. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 8
 9. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 9
 10. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 10
 11. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 11
 12. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 12
 13. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 13
 14. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 14
 15. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 15
 16. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 16
 17. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 17
 18. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 18
 19. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 19
 20. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 20
 21. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 21
 22. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 22
 23. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 23
 24. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 24
 25. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 25
 26. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 26
 27. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 27
 28. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 28
 29. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 29
 30. Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali - Cüz 30

 

Prof. Dr. Suat Yıldırım Kimdir :

 1941, Ergani, Diyarbakır'da doğan Suat Yıldırım ilahiyat profesörüdür.

Babası Mehmet Zeki Yıldırım dedesi Hacı Hüsnü Yıldırım, Ergani müftülüğü yapmış zevat arasındadır. Anne tarafından dedesi Mustafa İnal Osmanlı dönemi mutasarrıflarından, onun babası Kavasbaşılardan Hacı İbrahim, Osmanlı dönemi A'yan (Senato) âzalarındandır. 1964'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1964-1965'de kısa süre Edirne müftülüğünde bulunup iki yıl yedek subay olarak askerlik görevini müteakip Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliği yaptı (1967-1968). 1968'de Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı asistanlığına başladı. 1970-1971 yıllarında bir müddet Bağdat'da incelemede bulundu.

1973'de "Peygamberimizin Kur'an’ı Tefsiri" konulu doktora tezini tamamladı. 1977'de Tefsir doçenti unvanını alarak 1977-1987 döneminde Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1974-1975 döneminde Paris Sorbonne Üniversitesi'nde incelemeler yaptı. 1987-1988 yıllarında Suudi Arabistan’da Medine İslam Tebliği Fakültesinde sözleşmeli profesör olarak lisans ve lisansüstü dersleri okuttu. Daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir profesörlüğüne tayin edilip 1989-1993 döneminde burada Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ifa etti. 1993-1995 döneminde üç yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretime devam ederken oradan izinli olarak 1998-2000 döneminde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Şu an fatih üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli olup üç kız babasıdır.

Suat Yıldırım'ın te'lif ve tercüme olarak 13 kitabı, yetmişten fazla ilmî inceleme ve makalesi bulunmaktadır.

Eserleri:

    Peygamberimizin Kur'anı Tefsiri (1983)
    Kur'an’da Ulûhiyyet (1987)
    Kur'an İlimlerine Giriş (1983-1987)
    Kur'an-ı Kerim ve Fennî Keşifler (1990)
    Fatiha ve En'am Sûrelerinin Tefsiri (1989 ve 1993)
    Mevcut Kaynaklara Göre Hıristiyanlık (1988 ve 1997)
    Kur'an-ı Hâkim ve Açıklamalı Meali. Tefsire Giriş (2001).
    Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim ve Bilim (1981).
    En Mühim Mesaj: Kur'an (1985 ve 1995)
    Tefsir-i Kebir Tercümesi (1987-1995)
    Le Coran avec la Traduction Française (1997).

 

Kaynak: Vikipedia.org

Share Share Editor: asmer | Posted: 2013/01/09 | Views: 7168

Comments

2 + 15 =
Ana Sayfa | Arama | İletişim | Kullanım Şartları
Editor