Mantıku't Tayr - Feridüddin Attar (dinle)

 

  1. Mantıku't Tayr - Feriduddin Attar (1. Bölüm) 
  2. Mantık'ut Tayr - Feriduddin Attar (2. Bölüm)
  3. Mantıku't Tayr - Feriduddin Attar (3. Bölüm)
  4. Mantıku't Tayr - Feriduddin Attar (4. Bölüm)
  5. Mantıku't Tayr - Feriduddin Attar (5. Bölüm)
  6. Mantıku't Tayr - Feriduddin Attar (6. Bölüm)
  7. Mantıku't Tayr - Feriduddin Attar (7.Bölüm )
  8. Mantıku't Tayr - Feriduddin Attar (8. Bölüm)
  9. Mantıku't Tayr - Feriduddin Attar (9. Bölüm)
  10. Feridüddin-i Attar

 

Feridüddin Attar Hakkında

Feridüddin Attar, Horasan'nın en önemli dört şehrinden biri olan Nişabur’da 1136 yılında doğmuş 1221 yılında vefat etmiş ünlü bir İranlı şair ve mutasavvıftır. Hekim ve eczacı olmasından dolayı Attar olarak anılmaktadır.

Mevlânâ, Şeyh Galip ve diğer mutasavvıflar tarafından yüceltilen Attar, çoğu günümüze kadar ulaşan pek çok eser bırakmıştır.
 

Ferîduddîn Attar tasavvufi mesnevi konusunda klâsik İran Edebiyatının devidir. Mantı'kut-Tayr ise en tanınmış kitabıdır. Kitapta velâyetin mertebelerini hikâyelere bezeyerek, kuşların dilinden, kuş güzelliğiyle anlatır. Bir şark klâsiğidir.

"Kuşlar ülkesinin bütün kuşları Kaf Dağı'nın ardındaki padişahları Simurg'u bulabilmek için yola çıkarlar. Yolculuk uzun ve zorludur. İsteği ve sebâtı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer dökülürler. Kaf Dağı'na varanların önünde ise hepsi birbirinden çetin yedi vadi uzanmaktadır. İstek, aşk, marifet, istiğna, tevhid, hayret, yokluk ve vadileri."

Bu eserde temsilî bir sûrette vahdet-i vücûd ele alınmıştır. Kuşlar\sâlikler, hakikat yolunun yolcularıdır ve "Bu zamanda hiçbir ülke padişahsız değil, bundan böyle bizim de padişahsız kalmamamız lâzım. padişahsız ülkede nizam, intizam olma...z. kendimize bir padişah seçelim." derler. Hüthüt, kılavuzları yani mürşidleri olur.

Attâr, hüthütün ağzından halkın itirazlarına cevap verirken münasebet düşürerek hikâyeler söylemektedir.

Mevlânâ, mesnevisini söylerken Mantık'ut-Tayr'dan istifade etmiş, bazı hikâyeleri tekrar işlemiştir.

 

Not: Bu videoların yapımında Akra Fm'in Okudukça isimli program arşivinin Mantık'ut Tayr (Kuş Dili) isimli kısmı iktibas edilmiştir.
 

Kaynak: youtube.com

              wikipedia.org

Share Share Editor: nihavend | Posted: 2012/11/19 | Views: 5630

Comments

19 + 8 =
Ana Sayfa | Arama | İletişim | Kullanım Şartları
Editor