Tümata - Müzikle Tedavi (dinle ve izle)

 1. Müzikle Terapi
 2. Tümata & Oruç Güvenç - Ocean Of Remembrance - Bismillah
 3. Tümata & Oruç Güvenç - La illaha il Allah
 4. Tümata & Oruç Güvenç - Veysel Karani
 5. Tümata & Oruç Güvenç - Müzikterapi (Kanal 7 Haber)
 6. Tümata & Oruç Güvenç - Baksı Dansı (Habertürk)
 7. Tümata & Oruç Güvenç - Gazi Üniversitesi'nde Müzikterapi (Cine 5 Haberler)
 8. Tümata & Oruç Güvenç - Müzikterapi Enstrümanlar (Habertürk)
 9. Tümata & Oruç Güvenç - Reseptiv Müzikterapi ( Kanal 7 Haber)
 10. Tümata & Oruç Güvenç - Arşetipikal Hareketler (Habertürk)
 11. Tümata & Oruç Güvenç - Korkutnun Küyü (Baksı - Tedavi Seansı)
 12. Tümata & Oruç Güvenç - Moğolistan Şarkısı
 13. Tümata & Oruç Güvenç- Pentatonik Emprovize (Meditation)
 14. Tümata & Oruç Güvenç -Terapi Müzigi
 15. Tümata & Oruç Güvenç - Gönlümdedir Mekanın (Neslihan Öztürk)
 16. Tümata & Oruç Güvenç - Annenin Şarkısı (Moğol müziği)
 17. Tümata & Oruç Güvenç - Sema (Niyaz İlahisi)
 18. Tümata & Oruç Güvenç - Sema (Mürşit Fani)
 19. Tümata & Oruç Güvenç - Sema (Gönlümdesin)
 20. Tümata & Oruç Güvenç - Sema (Mecalim Yok)
 21. Tümata & Oruç Güvenç Konseri 
 22. Tümata - Sensiz (Süyümbike Güvenç)
 23. Tümata - Türkmen Şarkısı (Bünyamin Aksungur)
 24. Tümata - Karagay (Mustafa Buyurgan)
 25. Tümata - Erkenekon Destanı
 26. Tümata - Gülçemen (Azize Güvenç)
 27. Tümata - Erkenekon Destanı
 28. Tümata - Anayurt Şarkısı (Özbek Türkleri)
 29. Tümata & Oruç Güvenç - Can Akın
 30. Tümata & Oruç Güvenç - Taş İlahisi (Neslihan Öztürk)
 31. Tümata & Oruç Güvenç - Sema Oldu Kırk Gece (Can Akın)
 32. Tümata & Oruç Güvençümata - Terapi Müzigi
 33. Tümata Konseri
 34. Türkische Musiktherapie - Tümata Konseri 
 35. Tümata - Mehter Marşları
 36. Tümata - Orenburg Şalı (Gülten Urallı)
 37. Tümata- Çökertme (Ayşe Yüksel)
 38. Tümata & Oruç Güvenç - El maestro sufí Oruc Guvenc en TVE. Part 1
 39. Tümata & Oruç Güvenç - El maestro sufí Oruc Guvenc en TVE. Part 2

 

 

Tümata (Türk musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu)

TÜMATA, 1976 yılında, Türk musikisinin doğuşunu, gelişmesini, tedavi değerini, repertuar ve enstrüman zenginliğini araştırmak ve tanıtmak amacı ile Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç tarafından kurulmuştur. 1991-1995 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Etnomüzikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi´ne bağlı olarak faaliyet gösterdikten sonra, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü´nde, Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Birimi olarak faaliyetine devam etmiştir.

En az 6.000 yıllık bir geçmişi olduğu ileri sürülen Türk musikisinin günümüze ulaşabilmiş repertuar, icra şekilleri, dansları, kıyafet ve dekorları, sosyo-kültürel ve psikolojik kaynakları, modern tıpta yeniden keşfedilen müzik terapinin uygulama malzemeleri, TÜMATA´nın genel faaliyet konularıdır. Bu maksatla Mannheim, Münih, Berlin, Zürih, Madrid, Barselona´da altı merkez kurulmuş ve Avusturya Rosenau´da müzik terapist yetiştiren bir okul açılmıştır. Bu okulun ilk mezunları 1995 yılı Ekim ayında Edirne´deki Sultan 2. Bayezid Şifahânesi´nde verdikleri Türk musikisi konseriyle diplomalarını almışlardır.

Avrupa bağlantılarının, Avrupa ülkelerindeki okul-kurs çalışmalarının, konserler ve seminerlerin genel koordinatörlüğünü 1986 yılından beri magister ve doktor Gerhard Kadir Tuçek yürütmektedir. 1986 yılında, Viyana´da Etnomüzikoloji Vakfı kurulmuştur. 1989 yılında okul çalışmaları başlamıştır. 1997 yılında Münih Müzik ve Tiyatro Akademisi (hochschule), Avusturya Rosenau Müzik Terapi Okulu ve TÜMATA arasında bir eğitim protokolü oluşmuştur. 1999 yılında Etnomüzik Terapi Enstitüsü G. Kadir Tuçek tarafından kurulmuş olup bu enstitüye bağlı olarak Rosenau, Zurih, Madrid, Barselona, Berlin ve Mannheim´da müzik terapi eğitim çalışmaları devam etmektedir.

Klinik çalışmalar ise 1993 yılında başlamıştır. Viyana´da Meidling klinikte başlayan proje ve uygulama çalışmaları arasında en eskisi olan nöroloji çalışması tamamlanmıştır. 2000 yılından beri kardiyoloji ve 2001´den beri de onkoloji çalışmaları sürdürülmektedir. Engelliler konusundaki çalışmalar 1993 yılından beri sürmektedir. Ayrıca geriatri ve immünoloji projeleri de devam etmektedir.

TÜMATA; Türk Musikisi´nin tarih ve coğrafya bakımından devamlılık ve bütünlük gösterdiği inancı ile Türk´ün bulunduğu her yerin musikisini detayı ile incelemek ve yaşatmak çabasındadır. Üç yüzden fazla otantik Türk musikisi âleti bu gaye ile toplanmış ve bir müze oluşturulmuştur. CD, DVD, video, nota, arşiv çalışmaları ile musiki değerlerimiz toplanmakta ve sayıları otuzu bulan grup üyeleri tarafından etnomüzikoloji konserleri ile meraklılara ve ilim-sanat topluluklarına sunulmaktadır. Yurt içinde ve dışındaki seminer, sempozyum ve festival faaliyetleri de TÜMATA´nın önemli bir çalışma alanıdır. Geçtiğimiz yıllarda Avusturya´daki okul ile birlikte, üç sempozyum, iki festival ve çeşitli ülkelerde pek çok seminer düzenlenmiştir. Bu sempozyum ve festivallerde, Türk musikisine etnomüzikoloji ve tıp açısından bakılmış ve EEG, EKG, galvanometre gibi parametrelerle değerlendirilen laboratuvar bulguları gündeme getirilmiş, Türk musikisinin tedavi değeri psikiyatri, pedagoji, fizik tedavi ve rehabilitasyon konularında, bu sempozyumlarda kabul görmüştür.


M.S. 834-932 yıllarında yaşamış olan müslüman Türk bilginlerinden Ebu Bekir Razi, melankoliklerin tedavisi üzerine yazdığı bir eserinde şöyle diyor: "... melankolik hasta kesinlikle meşguliyetle tedavi edilmelidir. ... melankolik hasta balık tutma veya avlanma gibi eğlenceli işlerden biri ile uğraşmalıdır. Mümkünse çeşitli oyunlara alıştırılmalıdır; huyunu, ahlakını, davranışlarını beğendiği ve sevdiği kimse ile buluşup görüşmeli özellikle güzel sesle okunan şarkılar dinlemelidir."

Büyük Türk Bilgini Farabi (870-950) makamların ruha etkisini şöyle sınıflandırır:

 • Rast makamı: İnsana sefa(neşe, huzur) verir.
 • Rehavi makamı: İnsana beka (sonsuzluk fikri) verir.
 • Küçek makamı: İnsana hassasiyet (duyarlılık) verir.
 • Büzürk makamı: İnsana havf ( çekinme, sakınma duygusu) verir.
 • İsfahan makamı: İnsana hareket kabiliyeti ve güven hissi verir.
 • Neva makamı: İnsana lezzet ve ferahlık verir.
 • Uşşak makamı: İnsana gülme 'dilhek' verir.
 • Zirgüle makamı: İnsana uyku 'nevm' verir.
 • Saba makamı: İnasana şecaat (cesaret, kuvvet) verir.
 • Buselik makamı: İnsana kuvvet verir.
 • Hüseyni makamı: İnsana sulh (sükunet, rahatlık) verir.
 • Hicaz makamı: İnsana tevazu (alçak gönüllülük) verir.

Büyük islam bilgin ve filozoflarından İbn-i Sina ( 980-1037), musikinin tıpta oynadığı rolü şöyle tanımlamaktadır: "...tedavinin en iyi yollarından, en etkililerinden biri, hastanın akli ve ruhi güçlerini arttırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele için cesaret vermek, ona en iyi musikiyi dinletmek , onu sevdiği insanlarla bir araya getirmektir..."

İbn-i Sina, Farabi'nin eserlerinden çok yaralandığını ve hatta musikiyi de ondan öğrenerek Tıp mesleğinde uygulamaya koyduğunu söylemektedir. Arapça yazdığı Kitap'ün necat ve Kitab'ün Şifa'daki oniki fasıl tamamen musikiye ayrılmış olduğundan, bu kısım Baron Rodolph Dearlangar tarafından Fransızca olarak 'La musique Arap' adıyla yayınlanmıştır.

Eski Türk hekimlerinden Şuuri'nin 'Tadil-i Emzice' adlı eserinde müzik ile tedavi hakkında geniş bilgi vardır. Şuuri, 'Tadil-i Emzice'de belirli makamların günün belirli zamanlarında etkili olduğunu belirtmektedir. Ona göre:

 • Rast ve Rehavi makamları: Seher zamanları etkilidir.
 • Hüseyni makamı: Sabahleyin etkilidir.
 • Irak makamı: Kuşlukta etkilidir.
 • Nihavend makamı: Öğleyin etkilidir.
 • Hicaz makamı: İki ezan arası etkilidir.
 • Buselik makamı: İkindi zamanı etkilidir.
 • Uşşak makamı: Gün batarken etkilidir.
 • Zengüle makamı: Gurubdan sonra etkilidir.
 • Muhalif makamları: Yatsıdan sonra etkilidir.
 • Rast makamı: Gece yarısı etkilidir.
 • Zirefkend makamı: Gece yarısından sonra etkilidir.

Şuuri'ye göre musikinin meclis adamlarına olan etkileri de birbirlerinden farklıdır.

 • Ulema (Alimler) Meclisine: Rast ve Tevabii makamları
 • Ümera (Emirler) Meclisine: Isfahan ve Tevabii makamları
 • Dervişler Meclisine: Hicaz ve Tevabii makamları
 • Sufiler Meclisine: Rehavi ve Tevabii makamları etkilidir.

Günümüzden 900 sene önce Selçuklu Sultanı Nureddin Zengi tarafından Şam'da yaptırılan Nureddin Hastanesi'nde musiki makamları tedavi amacıyla kullanılmıştır. Sonraki dönemlerde 700 senedenberi Amasya, Sivas, Kayseri, Manisa, Bursa, İstanbul (Fatih Külliyesi) ve Edirne şifahanelerinde 100 sene önceye kadar musiki ile tedavi uygulanmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde şöyle yazılıdır:

"Merhum ve mağfur Bayezid Veli ... Vakıfnamesinde hastalara deva, dertlilere şifa, divanelerin ruhuna gıda ve def'i sevda olmak üzere on adet hanende ve sazende gulam tahsis etmiştir ki, üçü hanende biri neyzen, biri kemani, biri musikari, biri santuri, biri udi olup, haftada üç kere gelerek hastalara ve delilere musiki faslı verirler..."

Anlaşıldığına göre, Horasan kaynaklı Türk Sanat musikisi ve Horasan-Anadolu musiki makamlarımızın olgunluğu ile gelişen pasif-receptiv müzik terapi geleneği icrası sırasında hastalar rahat bir şekilde oturarak veya uzanarak dinlenme halinde idiler. Bu tedavi şeklinde amaç, hastaların emosyonel (duygu) durumlarını değiştirerek onları rahatlatmak ve kendine güvenlerini kazanmalarına yardımcı olmak idi.

Günümüzde tarafımızdan uygulanan teknikte bu esaslara sadık kalınmıştır. Hasta istirahat pozisyonunu alır, bir seans süresince geniş ve rahatlatıcı bir ritim ve su sesi eşliğinde, Ney, Rebab, Çeng, Ud, Dombra ve Rübab ile emprovize (ritimli taksim) yapılır ve uygun makamlar üzerinde çalışılır. Bu şekilde bir icra sırasında, otizm'den ve psikolojik çocuk hastalıklarından Geriatri'ye kadar çeşitli psikolojik ve fizik hastalıklarda olumlu değişmeler ve iyileşmeler gözlenmektedir. Bu konuda Dr. L. Gutjahr ve Prof. V. Mechleid tarafından EEG ölçümleri yapılmış ve en az 1000 yıllık bu gelenek bugünün labarotuvarında doğrulanmıştır. 400'den fazla olduğu bilinen bu makamlardan önemli olan 15 tanesi üzerinde uygulamalardan sonra tedavide kullanılacak kaset ve CD'ler tarafımızdan vücuda getirilmiştir.

Viyana'da Meidling Rehabilitasyon Merkezi'nde komada bulunan hastalara Türk musikisi makamları dinletilerek terapi uygulamaları yapılmakta olup, beyinde alfa ve teta dalgalarının değiştiği tespit edilmiştir ve bir çok hastanın müzik terapi seansları ile komadan çıktıkları gözlenmiştir.

Kaynak: www.tumata.com

Share Share Editor: nihavend | Posted: 2012/05/14 | Views: 31919

Comments

9 + 9 =
Mahmut Ural 08/14/2013 21:03:23
Çok güzel olmuş ellerinize sağlık :D
Ana Sayfa | Arama | İletişim | Kullanım Şartları
Editor