Özdal Orhon (dinle)

 
 1. Özdal Orhon - Her Akşam Muhakkak Tesâdüfümüz
 2. Özdal Orhon - Artık Bu Solan Bahçede Bülbüllere Yer Yok
 3. Özdal Orhon - Sorma Bana Söylemem Kalbimin Feryâdını
 4. Özdal Orhon - Beni Sev, Ruhumu Sar, Kalbime Yaslan, Beni Sev
 5. Özdal Orhon - Haftalar Aylar Var ki
 6. Özdal Orhon - Yine Tâb-ı Nigâh-ı Hayrete Eşk-i Kühûl Çekdim 
 7. Özdal Orhon - Bir Gamlı Hazanın Seherinde Israra Ne Hacet Yine Bülbül
 8. Özdal Orhon - Ümitlerim Hep Kırıldı
 9. Özdal Orhon - Zamanı Var ki Her Bezmim Anarsın
 10. Özdal Orhon - Ümîdim Kalmadı Cânâ Nedir Bu Gönlüme Çâre
 11. Özdal Orhon - Ufuklara Yaslanmış Yorgun Dağlar Sırayla
 12. Özdal Orhon - Neden Gücendin Sen Bana

 

Özdal Orhon Kimdir? 

25 Aralık 1941'de İstanbul'da doğdu. Sesinin güzelliği ve musıkiye duyduğu ilgi daha ilkokul çaglarında dikkati çekti. Annesi Nigar Kale, udî Arsak Efendi'den ud dersleri almış musıkisever bir kadındı. Musıki merakının uyanmasında, annesinin de etkisi olduğu tahmin edilebilir. Genç kızlık soyadıyla Özdal Kale on bir yaşındayken, Radife Erten'in çalıştırdığı musıki topluluğuna girerek ilk ciddi musıki derslerini aldı. Ortaokulun son sınıfındayken, musıki hevesiyle öğrenimini yarıda bırakıp İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, ama yaşı henüz küçük olduğu için, yaşını üç yıl büyütmek zorunda kaldı; böylece, kağıt üzerinde on altı, gerçekte ise on üç yaşında konservatuvar eğitimine başladı. Bu başarıda, kendisini sınava hazırlayan, bugün İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı solfej ve nazariyat öğretmeni Göksel Baykut'un büyük payı vardır.

Özdal Kale, beş yıllık konservatuvar eğitimi döneminde değerli musıki adamı ve hoca Şefik Gürmeriç'ten solfej ve nazariyat öğrendi, onun seçkin öğrencilerinden biri oldu. Gene aynı yıllarda konservatuvarda üslup ve teganni öğretmeni olan Münir Nurettin Selçuk'un da dikkatim çekti. Sanatçının hem klasik eserleri sevmesinde, hem de yenilikçi eserlere ilgi duyması ve icrada yeni söyleyişler aramasında Gürmeriç ile Selçuk'un büyük etkisi vardır. Sanatçı, konservatuvardan mezun olduktan sonra da, Münir Nurettin Selçuk'un özel konserlerinde uzun yıllar korist olarak çalıştığı gibi, zaman zaman solist olarak da görev almıştır.1959'da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nden "pekiyi" derece ile mezun oldu. 1960'da sınavla İstanbul Radyosu'na girdi, Ertesi yıl İstanbul Belediye Konservatuvan İcra Heyeti'ne de katıldı. Radyoda ve konservatuvarda solist ve topluluk elemanı olarak on üç yıl çalıştı.
1968'de değerli musikişinas, kemençeci Cüneyd Orhon ile evlendi. 1972'de oğlu Uğur dünyaya geldi. 1974'te esinin Ankara'daki TRT Müzik Dairesi Başkanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla, konservatuvar icra heyetinden ayrılıp TRT kadrolannda yer aldı; bu dönemde hem Ankara, hem İstanbul radyolarında çalıştı, 1976'da Türk Musikisi Devlet Konservatuvan'na solfej ve nazariyat öğretmeni olarak davet edildi; sonradan İTÜ'ye bağlanan bu konservatuvar ile TRT'deki görevlerini ölümüne kadar sürdürdü. Özdal Orhon'u 27 Ağustos 1986'da, sanatının en olgun çağındayken kaybettik.

Özdal Orhon 1960 sonrasının en başarılı hanendelerinden biridir. Her şeyden önce, sesinin kişilikli bir tınısı vardı. Yumuşak tınılı, dimağı dinlendirici, pürüzsüz sesi Türk musikisine özgü o yumuşak çizgili ezgiler için çok uygun bir sesti. Okuduğu eserleri başarıyla yorumlardı. Okuyuşunda abartılı yorumlardan, gereksiz süslemelerden kaçınırdı; ama tabiî bir okuyuşla duygunun da hakkını verir, hiçbir zaman donuk ve soğuk bir üslupla okumazdı. Kulağı okşayan, güzel sesini dengeli bir yorumla kullanabilen Özdal Orhon, ezginin notalarım yuvarlamadan, her notanın, her musiki cümlesinin hakkını vererek seslendirirdi. Diksiyonunun çok düzgün oluşu ise, hemen farkedilebilen bir özelliğidir.

Özdal Orhon geniş bir repertuvara eğilmiş bir sanatçıydı. Osmanlı-Türk musikisi repertuvannın en seçkin örnekleri arasında yer alan klasik eserleri de, yirminci yüzyıl musikisinin taze tatlar getiren, yenilikçi yapıdaki güzel ömeklerini de konserlerinde ve radyo programlannda başarıyla seslendirmiştir. Okuyacağı eserleri titizlikle seçerdi. Okuduğu eserler arasında, daha önce hiç seslendirilmemiş olan birçok klasik ve çağdaş eser de vardır. 

Kaynak:http://www.biyografim.net/ozdal-orhon-kimdir

Share Share Editor: nihavend | Posted: 2012/04/03 | Views: 8466

Comments

6 + 13 =
Ana Sayfa | Arama | İletişim | Kullanım Şartları
Editor